Топ-100
上一页

ⓘ 似烟管蜗牛总科 (学名: Enoidea ),亦作 艾納螺總科 或 艾納螺超科 ,是软体动物门腹足纲真有肺類柄眼目之下的一個總科,皆為在陸地生活的蝸牛,能呼吸空氣。 ..
似烟管蜗牛总科
                                     

ⓘ 似烟管蜗牛总科

似烟管蜗牛总科 (学名: Enoidea ),亦作 艾納螺總科 或 艾納螺超科 ,是软体动物门腹足纲真有肺類柄眼目之下的一個總科,皆為在陸地生活的蝸牛,能呼吸空氣。