Топ-100
上一页

ⓘ 似烟管蜗牛族 (學名: Enini ),又名 艾納螺族 ,是似烟管蜗牛科似烟管蜗牛亚科之下的一個族。根據2005年的,本族是似烟管蜗牛亚科以下三個族之一,對應過往的多個亞科; ..
                                     

ⓘ 似烟管蜗牛族

似烟管蜗牛族 (學名: Enini ),又名 艾納螺族 ,是似烟管蜗牛科似烟管蜗牛亚科之下的一個族。根據2005年的,本族是似烟管蜗牛亚科以下三個族之一,對應過往的多個亞科;根據2017年的,本族隨似烟管蜗牛科改屬蛹螺總科。