Топ-100
上一页

ⓘ 艾納螺科 (学名: Enidae ),亦作 擬煙管蝸牛科 或 似烟管蜗牛科 ,是柄眼目的一個腹足纲软体动物的科,皆為能呼吸空氣的陸地生活蝸牛。 ..
艾納螺科
                                     

ⓘ 艾納螺科

艾納螺科 (学名: Enidae ),亦作 擬煙管蝸牛科 或 似烟管蜗牛科 ,是柄眼目的一個腹足纲软体动物的科,皆為能呼吸空氣的陸地生活蝸牛。