Топ-100
上一页

ⓘ 江氏真管螺 (学名: Euphaedusa jansseni ),是柄眼目烟管蜗牛科小烟管蜗牛属的一种。主要分布于中国大陆,常栖息在阴暗潮湿和多腐殖质的环境. ..
                                     

ⓘ 江氏真管螺

江氏真管螺 (学名: Euphaedusa jansseni ),是柄眼目烟管蜗牛科小烟管蜗牛属的一种。主要分布于中国大陆,常栖息在阴暗潮湿和多腐殖质的环境.